Congres organisaties in verandering

Congres organisaties in verandering

20 september 2019

Alles verandert en evolueert. Dat gevoel is de voorbije jaren nog versterkt. Veranderingen brengen in organisaties heel wat teweeg. Voor de ene gaat het te snel, voor de andere te traag. Met dit congres staan we stil bij hoe je kan omgaan met verandering.

Tijdens het congres ‘organisaties in verandering’ zal keynotespreker Philippe Bailleur jou inspireren. Je krijgt tips en tricks in de workshops, verneemt do’s-and-don’ts tijdens good practices en kan netwerken met jouw collega’s van andere besturen.

Programma

8:30Onthaal
9:00Keynote
10:30Koffiepauze
10:45Workshops
12:15Lunch
13:15Marktplaats
14:30Workshops
16:00Receptie

Keynote

Rationele keuzes, irrationele dynamieken – Philippe Bailleur (auteur van het boek van het jaar: trauma in organisaties en van architect van je organisatie: breng het beste in mensen naar boven)

Vaak zijn er heel rationele argumenten om teams, afdelingen of organisaties bij elkaar te voegen. Hoe beloftevol en logisch die keuzes ook mogen zijn, ze zullen allerhande irrationele dynamieken losmaken.

Het gaat in wezen over een verandering maar evengoed over een transitie. De verandering is wat er dient te gebeuren aan de oppervlakte. De transitie is het emotioneel-psychologische proces waar mensen doorheen moeten.

Als de transitie niet goed voorbereid en begeleid wordt, dan kan de verhoopte meerwaarde van een rationele keuze helemaal teniet gedaan worden.

Waar je allemaal rekening mee moet houden? Dat komt aan bod tijdens deze keynote.

Workshops

We bieden de workshops in de voor- en de namiddag aan, maak je keuze uit onderstaande workshops en geef dit door bij de inschrijving.

Tevredenheidsmeting – Lara Vermeulen
Verandering is nodig binnen organisaties die mee willen met de wijzigende context en met nieuwe uitdagingen. Bij de meeste veranderingen is er een impact op het werk van de medewerkers en op hun welbevinden medewerkers.
Hoe kan je nagaan hoe hun welbevinden is? En hoe kan je concreet aan de slag gaan met die informatie? Dit kom je te weten in deze workshop.

Recht op feedback – ontwikkelen van een nieuw systeem – Inge Vromant
De klassieke evaluatiecyclus is niet langer verplicht. Maar hoe ontwikkel je een nieuw systeem voor feedback en evaluatie?
Tijdens deze workshop verneem je hoe door de juiste vragen te stellen, het nieuwe systeem als vanzelf vorm krijgt. We waarderen wat goed was in het vorige systeem en definiëren welke doelen we willen realiseren met het nieuwe. Centraal staat onze participatieve aanpak, die zorgt voor een grote gedragenheid in de organisatie.

LEAN – mens en organisatie verbinden op een effectieve manier – Philippe Bailleur
Een organisatie die op punt staat, zorgt ervoor dat alle inspanningen leiden tot het vooropgestelde effect en dit zonder medewerkers te overbelasten. Doorheen de jaren blijkt LEAN daar een bijzonder geschikte benadering voor te zijn. Meer zelfs, een aantal instrumenten, ontstaan vanuit de LEAN-filosofie, blijken bijzonder handig te zijn om verander- en transitieprocessen mee te begeleiden.
Tijdens deze workshop komen een aantal van die instrumenten aan bod op een praktische manier. Daarnaast staan we ook stil bij de filosofie achter LEAN, want daar valt of staat het mee, hoe krachtig de ‘tools’ ook mogen zijn.

Plaatsonafhankelijk werken
Werken kun je overal. Het ‘nieuwe werken’ laat ons toe te werken op een flexibele werkplek.
Werknemers die reeds werken in dergelijke context geven vooral voordelen aan. Het vraagt aanvankelijk wel een aanpassing en loopt het best als collega’s en leidinggevende duidelijke afspraken maken.
Maar hoe doe je dat? In deze workshop leer je efficiënt, aangenaam en respectvol werken, onafhankelijk de werkplek.

Verandering, bron van conflicten of conflicten, bron van verandering? – Lieve Van Durme
Vaak gaat men er vanuit dat veranderingen aanleiding geven tot weerstand en conflicten, maar misschien is het ook wel omgekeerd en kunnen conflicten net zorgen voor verandering.
In deze workshop gaan we op zoek hoe we conflicten constructief kunnen aanwenden om te komen tot verandering en vernieuwing.

Organisatiecultuur als reflectie van leiderschap – Veronique Bundervoet
Wie je bent en waar je voor staat is essentieel. De cultuur van jouw organisatie is een reflectie van de leiding. Als je verandering in een organisatie wilt doorvoeren, dan is het commitment van de leiding cruciaal.
Het onbewuste in beeld brengen en zorgen voor bewustwording is een uitdaging. Tijdens deze workshop focussen we op de visie, missie en waarden. We gebruiken de tool van Richard Barrett (CTT) waarbij je aan de hand van een meting van waarden met jouw organisatie aan de slag kan gaan en deze gericht kan begeleiden in een transformatie.

Marktplaats

Verschillende organisaties vertellen hoe zij een veranderingstraject hebben doorlopen, welke hindernissen ze moesten overwinnen en geven jou tips. Stel hen al jouw vragen. Elke 20 minuten kan je terecht bij een andere spreker voor een boeiende case.

  • De heer Pieter Vijncke van IVBO vertelt ons meer over hoe zij een nieuw systeem voor functioneren en evaluatie samen met de mensen op de werkvloer, management en bestuur tot stand brachten.
  • De heren Stijn Lombaert en Jeroen Terryn van provinciebestuur West-Vlaanderen lichten toe hoe je de (onzichtbare) kracht van je organisatie kan gebruiken. Hoe ga je ‘samen’ op zoek naar antwoorden, hoe betrek je collega’s, wanneer leg je waar je focus?
  • De heer Philip Bucket van gemeente Staden legt uit hoe zij het nieuwe werken, meer bepaald het plaats- en tijdsonafhankelijk werken, tot stand brachten en ervoor zorgen dat je efficiënt en sfeervol kan werken in een nieuwe werkomgeving.
  • Mevrouw Mieke Vandoorne van gemeente Harelbeke en de heer Andries Sioen vertellen hoe de dienst burgerzaken een trajectbegeleiding doorliep, waarbij de fundamenten voor een vernieuwde dienst burgerzaken werd gerealiseerd.
  • De heer Kristof Claeys van woon en zorg De Korenbloem neemt ons mee in hun problematiek om de sfeer en gezelligheid van een kleinschalige onderneming te behouden in een groeiende onderneming.
  • De heer Karel Eekhout van Provinciebestuur West-Vlaanderen bespreekt het nieuwe werken aan de hand van outputgerichte doelstellingen. Resultaatgericht leidinggeven betekent meer verantwoordelijkheid, meer vertrouwen, meer flexibiliteit, meer initiatief en meer zelfsturing bij de medewerker door een aangepaste werktijdregeling en een vernieuwde plannings- en evaluatiecyclus.

Prijs

150 euro/pp, inclusief de keynote, twee workshops, lunch en receptie

Abonnees van Vonk nemen gratis deel!

De facturatie gebeurt na het congres.

Annuleren kan kosteloos tot 6 september. Nadien wordt het volledige bedrag aangerekend. Je kan je altijd laten vervangen door een collega, laat dit dan weten via info@apbvonk.be.

Een abonnee van Vonk kan kosteloos uitschrijven tot 6 september. Na deze datum of bij ‘no show’ wordt een administratieve kost van 50 euro gefactureerd. Je kan je altijd laten vervangen door een collega, laat dit dan weten via info@apbvonk.be.

Locatie

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-Laan 41, 8200 Brugge

Inschrijven

Inschrijven kan tot 11 september.
De inschrijvingen werden gesloten, contacteer ruth.vehent@apbvonk.be voor verdere vragen.

Delen