Congres: innovatie, verandering en digitaliseren: wat doet dit voor en met jou?

Congres2020 - volzet

20 november 2020

Covid-19 of de afgelopen coronatijd heeft onze hele wereld op zijn kop gezet. Plots werken we allen thuis, gaan vergaderingen online door, verloopt onze werking digitaal of schakelden we digitaal over en ondertussen maken we ons zorgen over een onbekende vijand.

Hoewel je ook de voordelen van deze digitale en innovatie evolutie ontdekte, is het ongetwijfeld ook zwaar en veel geweest.

Vonk gaat daarom dit jaar online met het congres: innovatie, verandering en digitalisering: wat doet dit voor en met jou?

Programma

Datum: vrijdag 20 november 2020

Start: 9u stipt, vanaf 8u45 kan je inloggen. Einde is voorzien rond 13u.

Locatie: online (via Teams)

Prijs: om de lokale besturen en non-profit organisaties (financiële) steun te geven, bieden wij dit GRATIS aan!

Keynote

Omgaan met disruptie. De gouden driehoek visie-leiderschap-cultuur. Waarom gedragsverandering zo moeilijk is en wat je eraan kan doen. Over digitalisering, innovatie en transformatie – Peter Rosseel

Peter is directeur van Management Consulting Research (MCR), een spin-off van de KU Leuven, en gastprofessor aan de KU Leuven. Hij begeleidt organisaties bij strategie-implementatie, veranderingsmanagement, digitale transformatie, leiderschap en het creëren van krachtige leeromgevingen.

Deze keynote introduceert de ‘WILL’ benadering – Wendbaarheid, Innovatie en Levenslang Leren – ontwikkeld door Peter Rosseel en zijn team en mede geïnspireerd door Covid-19.

De focus ligt op (1) het verschil tussen strategie en strategie-implementatie, (2) gedrags- en dus cultuurverandering, (3) sterk leiderschap en (4) hoe de passie voor leren te stimuleren die iedereen inherent heeft.

Binnen dit kader zal Peter zich ook richten op de drie hoofddoelstellingen van elke organisatie tijdens en na Covid-19: antifragiliteit, duurzame groei en het creëren van commitment voor resultaten. En hoe deze doelstellingen de klanten- en medewerker-‘journey’ beïnvloeden en welk soort leiderschap nodig is om dit allemaal mogelijk te maken.

Workshops/praktijkgetuigenis

Naast de keynote (1,5u), kan je deelnemen aan twee workshops (1u/workshop), maak je keuze uit onderstaande workshops en geef dit door bij de inschrijving.

Burgerparticipatie: ervaringen uit de praktijk– Michelle Janssens

Michelle is adjunct-adviseur dienst ruimtelijke planning bij provinciebestuur West-Vlaanderen

Lokale besturen willen meer en meer de stem van de burger horen en deze meenemen in hun werking. Dit gaat verder dan louter informeren en raadplegen. De klemtoon verschuift naar tweerichtingsverkeer tussen burger en overheid. Michelle geeft je praktische tips mee en vertelt over haar ervaringen met burgerparticipatie vanuit de dienst ruimtelijke planning van provincie West-Vlaanderen.

Innovatieve selectietechnieken – Lara Vermeulen en Melissa Demuynck

Lara en Melissa werken beiden als (onder andere) selectiedeskundige bij Vonk

Goed selecteren is heel belangrijk voor diverse redenen: je wil medewerkers vinden die echt het verschil maken, je wil snel kunnen aanwerven, zodat je geen kandidaten verliest tijdens het proces, het selectieproces is de eerste kennismaking met jouw organisatie, je wil dus een goede indruk geven.

Het evenwicht houden tussen snelheid en kwaliteit in het selectieproces is een uitdaging waar we het in deze workshop zeker over zullen hebben. We laten je ook nadenken hoe je je als organisatie wil profileren en welke indruk je wil nalaten.

Je verneemt hoe je de juiste proeven per functie inzet, zonder de selectieprocedure te lang te maken. Werken met creatieve en innovatieve selectietechnieken kan helpen. We stellen je er graag enkele voor in deze workshop. We besteden aandacht aan de wetenschappelijke onderbouw en betrouwbaarheid van deze testen en staan kritisch stil bij de bruikbaarheid ervan in de context van een overheidsorganisatie.

Ons hoofd schreeuwt om aandacht – Ingrid Remmery

Ingrid is een internationaal geschoolde coach en werkt als coach, trainer en procesbegeleider bij Vonk

We weten het intussen allemaal: onze wereld is VUCA – vluchtig, onzeker, complex en vaag.
En daar worstelen onze medewerkers mee, zeker onze breinwerkers. De VUCA-wereld slorpt onze aandacht dusdanig op waardoor we het gevoel hebben dat de tijd nóg sneller vooruit gaat en we op het einde van de dag steeds minder kunnen afvinken …

Op een wereld vol veranderingen hebben we weinig impact. Maar misschien ligt een stukje van de oplossing bij onszelf. Misschien kunnen we beter elke druppel intellectuele vaardigheid die we in ons hebben eruit persen en ons hoofd bij de zaak houden? Niet voor niks noemt men aandacht ‘het nieuwe goud’.

De workshop ‘Ons hoofd schreeuwt om aandacht’ richt zich tot breinwerkers die graag een tikkeltje méér VUCA-impact hebben.

Als alle zekerheden wegvallen is er toekomst. Een verhaal over vertrouwen creëren! – Pieter Delbarge

Pieter is adviseur personeelsaangelegenheden bij Mintus

Het OCMW kantelt in de stad, diensten worden afgeschaft, nieuwe welzijnsverenigingen worden opgericht. Nog nooit is het zo onzeker geweest om bij “hét OCMW” te werken: blijft ons statuut hetzelfde? Blijft mijn job dezelfde? Wie zal ons aansturen? Zullen wij nog even goed voor het welzijn en de zorg van onze klanten kunnen instaan?

Medewerkers struikelen over hun vragen, hun onzekerheid, de onduidelijkheid. In die context werkt de OCMW-groep van Brugge aan vertrouwen: vertrouwen geven aan medewerkers, vertrouwen krijgen van leidinggevenden, vertrouwen creëren in de organisatie.

Als alle zekerheden wegvallen, moet een toekomstperspectief in de plaats komen. Geen succesverhaal, maar een levensecht change verhaal over rechtspositieregeling (RPR) voor het OCMW personeel, employer branding, leiderschap, waarderingsbeleid, loopbaanbegeleiding en relaties met vakbonden, en hoe alles naadloos elkaar versterkt of onderuit haalt.

De rol van de leider bij innovatie – Lieve Van Durme

Lieve is gecertificeerd coach en werkt als coach, trainer en procesbegeleider bij Vonk

Bij innovatie vergt het moed om oude zekerheden los te laten en met een nieuw wereldbeeld te experimenteren.
Er kan onzekerheid en verwardheid ontstaan. Tegelijkertijd kan het ook leiden tot eenzaamheid.

Als leider heb je hier een belangrijke rol. Organisaties kunnen zich immers niet verder ontwikkelen wanneer leiderschap niet ontwikkelt. Tijdens deze workshop onderzoeken we hoe leiderschap er kan uitzien. We vertrekken hierbij vanuit de principes van dienend leiderschap.

“A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves”-Lao Tzu, 600vC.

Synchroon of asynchroon? Innoverende manieren om digitaal samen te werken – Filip Callewaert

Filip volgt Freddy Deslé op als directeur van Vonk

COVID19 confronteerde ons alvast met de hoofdpijn die online meetings ons kunnen bezorgen. Voor velen was het de allereerste keer dat ze zo intens in synchrone, online samenwerking in Zoom, Skype, Teams betrokken werden. Maar samen werken hoeft niet per se synchroon (op hetzelfde moment) te gebeuren.

Asynchroon samen werken creëert een heel wat rustigere variant. Vroeger hadden we daar enkel e-mail voor, vandaag zijn er erg rijke tools voor asynchroon werk. Echter, asynchroon samen werken moet je leren. Naast de specifieke tools, moet je ook nieuwe werkprocessen introduceren, en je vraagt nieuw te ontwikkelen vaardigheden van je teamleden. De ervaring van de workshop-begeleider, Filip Callewaert, is alvast dat de investering meer dan de moeite loont.

Prijs

Om de lokale besturen en non-profit organisaties (financiële) steun te geven, bieden wij dit GRATIS aan!

Inschrijven

Inschrijven kan tot 17 november op deze pagina: https://apbvonk.be/events/congres2020/

Uiterlijk 19 november krijgen alle deelnemers een mail met de nodige linken naar de keynote en workshops. De online tool die we gebruiken is Teams.

Heb je nog vragen, wens je verdere inlichtingen, contacteer dan ruth.vehent@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk