Alles wat je wilt weten over het begeleiden van intervisie

uitwisseling-intervisie-overleg-vergaderen-6

Bij intervisie ga je samen met collega’s problemen bespreken en oplossingen bedenken voor deze problemen. Je deelt ervaringen en kennis. Meestal wordt intervisie georganiseerd onder begeleiding van een intervisiebegeleider. Vonk krijgt vaak de vraag of dit echt nodig is. In deze blog kan je lezen waarom je zou kiezen voor professionele begeleiding. Voor wie toch liever zelf een intervisie wil organiseren binnen het bestuur of in samenwerking met andere besturen, hebben we tips verwerkt in deze blog.  Veel succes!

Structuur is goud waard

De bijeenkomsten van de intervisiegroep zijn niet vrijblijvend. De doelstelling moet steeds voor ogen gehouden worden. Daarom is het belangrijk dat de bijeenkomsten gestructureerd verlopen. Een professioneel begeleider geeft vorm aan de intervisie bij de opstart ervan, bereidt de bijeenkomsten voor en houdt het doel voor ogen tijdens de bijeenkomsten.

Tip om zelf intervisie te begeleiden:  Je kan een professionele intervisiebegeleider inschakelen bij de opstart van de groep. Je legt samen de spelregels vast, 1 of 2 sessies gaan door onder externe begeleiding en je krijgt een aantal methodieken geïllustreerd. Ontwikkel dus zelf expertise!

Tijd is kostbaar

In veel besturen ligt de werkdruk momenteel hoog. Het is vaak moeilijk voor medewerkers om tijd te vinden om een intervisiegroep goed te begeleiden. Want vergis je niet! De organisatie vergt tijd.

Tip om zelf intervisie te begeleiden: Stel één of enkele medewerkers aan waarvan intervisiebegeleiding effectief  deel uitmaakt van hun takenpakket.  School hen dus niet enkel bij, maar geef hen ook de nodige werktijd om deze taak uit te voeren.

Geen inhoudelijk expert

Idealiter heeft de begeleider van intervisie geen inhoudelijke kennis van het thema van de intervisie. De taak van de begeleider is het proces bewaken. Inhoudelijk is hij of zij neutraal.

Tip om zelf intervisie te begeleiden: Je kan er voor kiezen om een intervisiebegeleider af te vaardigen die intervisies voor andere diensten begeleidt. Zo is de intervisiebegeleider niet te sterk betrokken bij de materie.

Iedereen betrekken en goesting geven

Om maximaal resultaat te bekomen hanteert de professioneel begeleider een arsenaal aan methodieken. Een intervisiegroep is geen praatgroep, maar een proces waarin verschillende methodieken gehanteerd worden om interactie los te weken, deelnemers te enthousiasmeren en de groep levendig te houden zelfs na een aantal bijeenkomsten.

Tip om zelf intervisie te begeleiden: Volg een opleiding en leer de methodieken aan.

Digitale ondersteuning

Bij een intervisiegroep wordt er veel kennis uitgewisseld. Het is niet aangenaam om gestalkt te worden met reply-to-all-mails. Daarom moet je een manier vinden om alle informatie te verzamelen en te verspreiden. Een professioneel begeleider kan een aantal tips aanreiken of een digitaal platform aanbieden.

Tip om zelf intervisie te begeleiden: We leven in het digitale tijdperk. Tegenwoordig bestaat er veel gratis software of apps die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van een intervisiegroep. Surf op het internet en kies wat werkt voor jullie groep! (vb. Yammer, besloten Facebookgroep, … )

De kostprijs

Het inschakelen van een professioneel begeleider kost wel wat.  Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het hele proces zowel voor, tijdens als na de bijeenkomsten.

Tip om zelf intervisie te begeleiden: Als de kost te hoog ligt, maar je hebt de expertise niet in huis, dan kan je als tussenoplossing ervoor kiezen om een professionele intervisiebegeleider in te schakelen bij de opstart van de intervisiegroep. Deze leert je dan de technieken aan.

Vonk biedt zelf verschillende intervisiegroepen aan, voornamelijk onder de benaming “collegagroep“. Neem snel een kijkje op de site.

Heb je vragen over deze blogpost? Neem dan contact op  met carmen.henckens@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk