Agressiebeheersing en Covid19

Feedback conflict (bron Pexels)

Steden en gemeenten zijn vandaag belast met heel wat taken die verband houden met de huidige gezondheidscrisis.

Met de organisatie van de vaccinatie is daar nog een pak werk bovenop gekomen. De druk is groot en de reacties van de burgers soms bedroevend.

Wil je als verantwoordelijke voor HR, vorming of preventie in jouw stad of gemeente, je medewerkers en vrijwilligers graag een duwtje in de rug geven, hen leren hoe ze kunnen omgaan met die agressie, dan kan dat op vrij korte tijd georganiseerd worden met onze online training.

Tijdens deze vorming leren we gesprekstechnieken aan om de verbale agressie aan te pakken en moeilijke boodschappen te geven, onder andere via simulaties met professionele acteurs. 

3 mogelijke vormingsformules:

E-learning programma: individuele opleiding online (30 min.)

We zoomen in op de verschillende vormen van agressie zodat medewerkers deze kunnen herkennen en er zo goed als mogelijk op kunnen inspelen. De cursist wordt helemaal mee in het verhaal getrokken en dient op verschillende momenten, op basis van oefeningen, beslissingen te nemen. Hij zal op die wijze haast proefondervindelijk vaststellen wat de do’s en de don’ts zijn in het omgaan met verbale agressie.

De totale doorlooptijd van de e-learning ‘Agressie aanpakken’ is een 30-tal minuten. Hij laat getemporiseerd leren toe, d.w.z. dat de cursisten kunnen pauzeren en terug kunnen inpikken daar waar ze gebleven waren in functie van hun bezigheden.

Kostprijs: € 80/inlog/abonnee Vonk

Virtual classroom (1dag)

In de Virtual Classrooms (verder VCR genoemd) is interactiviteit een must! De VCR is een geanimeerde live virtual training. Ook het werken met acteurs maakt deel uit in deze digitale manier van leren. Deelnemers zullen tijdens de sessie persoonlijk betrokken worden, zullen oefeningen en polls voorgeschoteld krijgen zodat het niet gewoon ‘naar de computer kijken’ is maar een hele ervaring. En zoals jullie het van Vonk gewoon zijn, zullen aangeleerde vaardigheden ingeoefend worden tijdens simulaties met professionele acteurs. 

Op maat: Onze Virtual Classrooms zullen net zoals onze klassikale opleidingen steeds op maat zijn van de deelnemers en aansluiten bij hun ervaringen. Een grondige voorbereiding – samen met de klant – zorgt voor een goed inzicht in enerzijds de concrete situaties waar de medewerkers mee geconfronteerd worden en anderzijds hun verwachtingen zodat hier op elk moment op kan ingespeeld worden.

Duurtijd: Deze digitale manier van opleiden vergt een intensieve betrokkenheid van de deelnemers. Wij beperken de Virtual Classroom tot 2x2u voor een dagopleiding en 2x1u15min voor een halve dag sessie. Het is echter mogelijk om tijdens de offline momenten wel oefeningen te voorzien voor de deelnemers.

Tool: Onze VCR kan georganiseerd worden via Zoom of Teams omwille van de uitgebreide mogelijkheden tot interactiviteit die deze platvormen aanbieden. Het is enkel belangrijk dat de deelnemers een computer ter beschikking hebben met zowel camera- als geluidstoegang.

Deelnemers: Gezien de hoge graad van interactiviteit, oefeningen alsook simulaties met acteur, is het aan te raden om de grootte van de groepen te beperken tot 8 à max. 10 deelnemers (8 max. indien gebruik gemaakt wordt van Teams).

Kostprijs in huis: € 1590/groep/abonnees Vonk

Kostprijs in open opleiding: €185/pp/abonnee Vonk. Deze opleiding organiseren we op 21 juni, inschrijven kan via: https://apbvonk.be/events/virtual-classroom-agressiebeheersing-en-covid19/.

Webinar (2u)

Daar waar we in de VCR de focus leggen op het aanleren van vaardigheden, ligt de focus in onze webinar op het meegeven van inzichten en handvaten in agressiebeheersing.

Gezien de groepen hier groter kunnen zijn, is het minder evident dan in de VCR om interactief te werk te gaan. We bouwen zoveel als mogelijk interactiviteit in door het werken met poll en quizes en het aanstellen van een panel.

Duurtijd: Deze digitale manier van opleiden vergt een intensieve betrokkenheid van de deelnemers. Wij beperken de webinars tot 1 à maximaal 2 uur.

Tool: Onze webinar kan georganiseerd worden via Zoom of Teams omwille van de uitgebreide mogelijkheden tot interactiviteit die deze platvormen aanbieden. Belangrijk dat de deelnemers een computer ter beschikking hebben met zowel camera- als geluidstoegang.

Deelnemers: Deze werkvorm richt zich op het sensibiliseren, eerder dan het aanleren van vaardigheden. Vandaar is het mogelijk om dit te organiseren in grotere groepen. Toch werkt Vonk, ook bij webinars, met een hogere mate van interactiviteit door het inzetten van een panelgroep waardoor ook de inhoud voldoende herkenbaar is. Om die reden raden we groepen aan van max. 30 personen.

Kostprijs in huis: € 1590/groep/abonnees Vonk.

Meer informatie?

Deze tarieven zijn van toepassing voor abonnees van Vonk, niet-abonnees betalen 20 procent meer. Bekijk alle voordelen van het abonnement op: https://apbvonk.be/abonnee-worden/

Heb je nog verdere vragen? Contacteer ons gerust via: carmen.henckens@apbvonk.be of op 0491 35 82 13.

Deze vind je wellicht ook leuk