5 tips voor een nieuw systeem van feedback en evaluatie

gesprek

De tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is bij vele besturen aan vernieuwing toe. Maar hoe begin je daar nu aan? Hoe werk je een nieuw systeem uit? Hieronder vind je alvast enkele tips.

1. Bekijk wat tot nu toe goed of fout liep.


Hoe gebeurt het feedback geven en evalueren op dit moment? Heel formeel en gestructureerd of juist eerder informeel of is de aanpak verschillend van leidinggevende tot leidinggevende?

Bekijk hoe het nu loopt en wat de voor- en nadelen van de huidige werking zijn.

2. Kijk naar de toekomst

Vanuit wat nu goed of fout loopt, weet je meteen wat je in de toekomst, met het nieuwe systeem, wil realiseren of vermijden.

Link deze verwachtingen aan de visie op leidinggeven die binnen de organisatie bestaat.

We merken dat het coachende, ondersteunende leidinggeven goed werkt. Feedback geven, zowel over positieve zaken als eerder sturende feedback is hier aan de orde.

3. Giet het nieuwe systeem in een vorm die voor jullie past

Sinds het nieuwe decreet, kan elke organisatie nu zelf uitmaken hoe ze (het recht op) feedback en het evalueren vorm geeft.

Vonk stelt een dubbel model voor, waarbij we een onderscheid maken tussen de situaties waar het functioneren goed of minder goed loopt.

Wanneer alles goed loopt, spreken we van een motivatiemodel. Hierbinnen ligt de klemtoon op de dagdagelijkse informele feedback. Daarnaast raden we aan om minstens één gesprek per jaar te voorzien tussen medewerker en leidinggevende.

Wanneer het moeilijk loopt, kunnen er ‘breekpunten‘ optreden. Dit zijn werkpunten die een negatieve invloed hebben op het goed functioneren van de medewerker, het team en / of de organisatie. Enkel bij breekpunten is er een evaluatie nodig.

4. Werk het systeem zelf uit

Om het systeem zelf uit te werken ga je aan de slag met de resultaten uit vorige punten. Misschien raakte je geïnspireerd door het systeem van een andere organisatie?

Belangrijk is om enkele cruciale vragen te stellen, waarvan de antwoorden de ruggengraat van het systeem vormen. Zorg dat het geheel consistent blijft. Om tot een gedragen systeem te komen, is participatie een goed middel: vertrek van een wit blad en laat stakeholders (bestuur, management en medewerkers) samen het nieuwe systeem uitwerken.

Inspraak in het systeem en een goede communicatie naar alle medewerkers, zorgt voor minder onrust bij de medewerkers.

5. Zoek externe ondersteuning wanneer nodig.

Heb je het gevoel dat je vastzit, weet je niet hoe je het model best tot stand laat komen, komen de stakeholders niet tot een overeenkomst? Of wil je het resultaat eens aftoetsen?

Hoor dan eens bij andere besturen hoe zij dit aanpakken. Een collegagroep is daarvoor een ideaal platform. Je kan natuurlijk ook altijd professionele hulp inschakelen bij een partner zoals Vonk.

Meer weten?

Wil je een nieuw systeem rond feedback en evaluatie? Vonk ondersteunt je graag! Wij begeleiden het proces van a tot z en stellen de juiste vragen zodat jullie een bruikbaar resultaat bekomen op maat van jullie organisatie. We zetten de juiste mensen rond te tafel en reiken goeie methodieken aan om tot een gedragen resultaat te komen. We geven concrete tips en bewaken dat het geheel consistent is.

Op 7 mei 2020 start een opleidingstraject bij Vonk waarin we samen met jou de basis leggen voor een nieuw systeem op maat van jouw organisatie.

Wil je liever een individueel traject? Geen probleem, via een consultingtraject ondersteunen we je graag! Meer informatie verkrijg je via inge.vromant@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk