3 tips om je mening te durven geven in een groep

les volgen2

Kristien kijkt altijd op tegen de teamvergadering. Een te kleine ruimte vol mondige collega’s.

Dan is het moeilijk om er je eigen idee ook nog tussen te krijgen. Zeker als je je meer op je gemak voelt in je bureau.

Nochtans zit Kristien vol goede ideeën en worden haar pertinente opmerkingen NA de teamvergadering wel gewaardeerd bij de collega’s met wie ze er over spreekt. Met telkens weer dezelfde opmerking: Maar waarom heb je dat niet in de groep gezegd?

Eenvoudigweg omdat Kristien niet weet hoe ze eraan moet beginnen. Ze houdt ervan de dingen genuanceerd en op een positieve manier te verwoorden, maar wil vooral dat ze goed begrepen wordt.

En voor ze weet hoe ze het wil zeggen is het agendapunt al afgehandeld.

Herkenbaar? Gebruik dan deze drie tips om je mening te durven geven

Tip 1: wanneer je het moeilijk vindt om aandacht te vragen of krijgen

Soms is de plaats waar je gaat zitten in een vergadering bepalend.

Wil je sneller gezien worden dan kan je best ofwel recht tegenover de voorzitter van de vergadering zitten ofwel net ernaast. Is je voorzitter van de vergadering alert dan kan je via een discrete hint aangeven dat je iets wil zeggen.

Merk je dat niet naar elkaar luisteren een kenmerk is voor je vergadering waardoor het voor iedereen moeilijk is om tussen te komen en vooral de meest luide roepers er telkens in slagen om hun mening te geven? Spreek een systeem af waarbij je eerst een signaal geeft dat je iets wil zeggen, er stilte ontstaat en je rustig het woord kan nemen.

Tip 2: wanneer je meer tijd nodig hebt om na te denken en/of geen ondoordachte zaken wil formuleren

Vraag aan de voorzitter om vooraf de agenda door te krijgen zodat je weet wat zal besproken worden.

Bereid het agendapunt voor, zet eventueel zaken kort op papier en zorg voor voldoende exemplaren voor de collega’s. Gebruik je voorbereiding als leidraad bij je tussenkomst.

Geef vooraf aan de voorzitter aan dat jij wel iets wil zeggen bij een bepaald agendapunt en geef aan hoeveel tijd je denkt nodig te hebben. Je kan gerust aan de voorzitter en je collega’s aangeven dat het voor jou niet makkelijk is om snel te reageren terwijl je wel graag een bijdrage wil leveren.
Misschien zijn er nog wel teamleden die hetzelfde ervaren.
Samen met het team kan gezocht worden hoe iedereen voldoende aan bod kan komen.

Ga ook na of het mogelijk is om nadien nog aanvullingen te geven en spreek met de groep een manier af hoe dit best kan aangepakt worden.

Tip 3: wanneer je een andere mening hebt dan je collega

Herformuleer wat je anderen hoorde zeggen, geef aan met welke ideeën je het eens bent en vul aan met jouw ideeën.
Let op met het woord “maar”, gebruik eerder “daarnaast”, “aanvullend”,…

Formuleer je voorstel als een vraag, niet als een vaststaande eis. Formuleringen zoals “wat denken jullie van…, Zou het een idee zijn om…, kunnen we proberen om…. geven ruimte aan de ander.

Meer informatie

Wil je meer leren hoe je voor je mening kan opkomen, op een duidelijke, respectvolle manier? Bekijk dan zeker ons opleidingsaanbod.

Heb je nood aan meer? Onze coaches kunnen jou tijdens een individuele coaching inzicht geven en ondersteunen.

Heb je verdere vragen? Contacteer ons vrijblijvend via info@apbvonk.be of op 050 40 43 50.

Deze vind je wellicht ook leuk