Exceltip van de week: Gevorderd gebruik – Flash Fill

Exceltip van de week: Gevorderd gebruik – Flash Fill

Tip van de week: Gevorderd gebruik – Flash Fill

We vertrekken van onderstaande databank met personeelsgegevens.

De namen van de werknemers zijn in kleine letters weergegeven. We wensen een beginhoofdletter voor de namen. We kunnen hiervoor de flash fill gebruiken.
We brengen een nieuwe kolom aan tussen “Naam” en “Voornaam”.

  • Selecteer de kolom C.
  • Gebruik bijvoorbeeld de sneltoets CTRL + om een nieuwe kolom in te voegen
  • Selecteer de cel “C2”.
  • Typ “Steen” gevolgd door ENTER.
  • Typ “L

Excel toont nu een lijst met namen als suggestie.

  • Duw op de Enter toets en de andere cellen worden automatisch ingevuld.

Interesse in nog meer tips? Schrijf je snel in voor één van onze opleidingen.

Excel 2013 – Gevorderd gebruik – 13 maart 2018

Excel 2013 – Draaitabellen en draaigrafieken – 20 maart 2018

Excel 2013 – Foutenanalyse en veelgebruikte functies – 27 maart 2018

Excel 2013 – Dashboards: hoe rapporteer ik belangrijk cijfermateriaal? – 17 april 2018

Excel 2013 – PowerPivot – analyseer efficiënt grote gegevenslijsten uit verschillende bronnen – 24 april 2018

Delen