10 vruchten van een virtuele opleiding coaching.

inge

Vol enthousiasme vatte ik in september vorig jaar de coachingopleiding aan bij HoGent. We waren goed op dreef, leerden bij, oefenden met klasgenoten, kortom, de leercurve schoot de hoogte in.

En toen in maart, je weet het wel, kwam het C-beestje langs. Na de eerste schok realiseerden we ons dat er geen andere mogelijkheid was dan de opleiding met docenten en leerlingen en al wat er bij hoort te verhuizen naar de virtuele wereld.

Ook zelfstudie deed zijn intrede, ik maakte thuis kennis met de metamodellen taal en denken uit het neurolinguïstisch programmeren. Leonardo Da Vinci en de Bono prikkelden mijn creativiteit. Ik ging de uitdaging aan om een lofdicht over mezelf te schrijven, niet evident!

En ik leerde bij:

 1. Dat je door gewoon ‘ja’ te zeggen op nieuwe dingen, een rijker leven krijgt.
 2. Dat je door zaken uit te vergroten, je ze beter in proportie ziet.
  Maak van die muis een olifant, en de olifant wordt haast vanzelf een muis.
 3. Dat je een beter zicht krijgt op kwesties door een ander kleur van hoed op te zetten. Door de informatie die je krijgt (wit) te doorspekken met gevoel (rood), positiviteit (geel), voorzichtigheid (zwart) en creativiteit (groen) kan je een goed besluit nemen (blauw).
 4. Dat je door je oordeel uit te stellen en de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken, je veel milder in het leven kan staan. Ga eens in de schoenen van de ander staan. Wat voel je, denk je, doe je?
 5. Dat je je ‘curiositeit’ kan aanscherpen door zo maar eens 100 vragen te noteren die jij belangrijk vindt. Verrassend wat je over jezelf te weten komt!
 6. Dat je vriendschap kan sluiten met de ‘sfumato’ of rokerigheid van het bestaan. Niet alles is helder en duidelijk, er zijn onzekerheden. Onverwachte gebeurtenissen dienen zich aan. En jij kan er mee omgaan, je omarmt ze.
 7. Dat de keuze van woorden die iemand gebruikt of net niet gebruikt veel zegt over die persoon.
 8. Dat je door stil te staan bij de woorden die iemand gebruikt, situaties kan uitdiepen en verhelderen.
 9. Dat je, ondanks het feit dat je een heel ander denkpatroon hebt dan de ander, toch met die ander tot een goede verstandhouding kan komen door te kalibreren.
 10. Dat zelfstudie en virtueel leren heel waardevol is, en toch de honger naar de ‘echte’ ontmoeting niet stilt.

Meer informatie?

Inge verdiept zich ondertussen verder in haar opleiding coaching, maar we hebben verschillende coaches bij Vonk, elk met hun eigen aanpak en specialisatie.

Benieuwd wat een individuele coaching voor jou kan doen? Lees dan zeker onze pagina coaching!

Deze vind je wellicht ook leuk